Snøfrisk – the story

friskSommaren 2007 var Herdalssetra arena for fotografering og filming i samband med Tine si nysatsing på Snøfrisk-osten. Resultatet er reklamefilm, nytt brosjyremateriell og boka om Snøfrisk på norsk, engelsk, tysk og snart russisk! Gjennom samarbeidet med Tine BA har Åshild og Jostein levert fakta og informasjon om geita og geithaldet, og hjelpt til praktisk i samband med filminga og fotograferinga i Herdalen.