Vegen hit

 

Reis kollektivt!

Om sommaren (juni-august) er det gode kollektivtilbod for å kome til Eidsdal, dvs. 6 km frå garden/14 km frå Herdalssetra: Buss-samband til rv. 15 over Strynefjellet (via Geiranger) med korrespondanse med ruter til/frå Oslo, Trondheim og Bergen.

Buss via Valldalen og Trollstigen til Åndalsnes, der det er vidare samband med tog til Dombås. Utanom sommar-sesongen: buss-samband til Stranda, Sjøholt og Ålesund – knutepunkt for vidare reiser. Heile året bussamband til Geiranger. Aug.-juni: skulebuss Dalsbygda (Norddal) – Eidsdal.

For detaljert info:

Frammr

Fjord1.no

 www.nor-way.no