Endeleg til støls!

Det vart sein seter-flytting i år. Sein vår og omfattande ombygging avfjøset får ta skulda. No får i allefall geitene nyte fjellbeitet, og ta utfordringa med ny mjølkstall – der det no blir mjølka om lag 370 geit. I kkje likaste sommarveret så langt, men både folk og dyr set lit til at seinsommaren og hausten blir fin!