Herdalssetra

l_naturarvenxNaturarven

Herdalen med Herdalssetra er ein sentral del av eit samanhengande urørt fjellområde, der vern av vassdraga har sikra området mot store og øydeleggjande inngrep. Les meir

 

l_setermiljoSetermiljøet

Med sine om lag 35 små og store hus – samla i ei tett klynge, er Herdalssetra ein svært særmerkt seterstøl. Les meir

 

 

l_dyraDyra

Dyra kjem til støls i tur og orden  – oftast frå slutten av mai. Hestar og sauer er gjerne først, sidan kjem geitene og kyr (tørre) og kalvar i løpet av juni. Les meir

 

l_foredlingForedling av mjølk

I ostehuset attmed gamle Daleselet blir det ysta på gamlemåten, mest for å halde tradisjon og kunnskap ved like. Det meste av mjølka går til meieriet i Ørsta. Les meir

 

l_histHistoria

Herdalen er ein gamal matrikkelgard – gard nr. 50 – i Norddal kommune. Garden blir nemnt i skriftlege kjelder først på 1600-talet (1603), og midt på 1600-talet hadde garden tre brukarar.
Les meir

 

l_aarstidÅrstidene

Seterlivet høyrer sjølsagt først og fremst sommaren til. Men hausten, vinteren og våren på setra byr óg på fine opplevingar. Les meir

 

l_budeieBudeier og huldrer

Fram til ”det store hamskiftet”  – fellesfjøsen (1960) – rådde 12-14 setrejenter/ budeier grunnen på Herdalssetra. Ein arbeidsplass og eit fellesskap prega av stort ansvar og sterkt samhald, der unge jenter hadde sin første ”jobb” heimanfrå, eit unikt kvinnefellesskap som dei fleste tenkjer attende på med gode kjensler. Les meir