Kategoriarkiv: Nyhende

Endeleg til støls!

Det vart sein seter-flytting i år. Sein vår og omfattande ombygging avfjøset får ta skulda. No får i allefall geitene nyte fjellbeitet, og ta utfordringa med ny mjølkstall – der det no blir mjølka om lag 370 geit. I kkje likaste sommarveret så langt, men både folk og dyr set lit til at seinsommaren og hausten blir fin!

Vi ser fram til setersommaren 2022

Sjølv om snøen lavar ned første veka i april, og seterlandet er dekt av djup snø, kan ein drøyme om nok ein sommar på setra. Kjeinga er stort sett unnagjort, ein ny generasjon kje er klare til å nyte seterlivet, og planlegginga av fleire tiltak på setra er i gang. Håpet er å få geitene til støls før midta av juni, til frodige beite og ny mjølkestall! Også andre fornyingar av fjøset står for tur, men store fonner over vegen kan hefte framdrifta i dette arbeidet.

Tidleg til støls i år!

I år kom dei første ”Dale-geitene” til støls 11. juni, og sidan 20. juni er det i alt  kring 370 geit som blir mjølka i fellesfjøsen. Såleis går seterdrifta sin vante gang.

På grunn av pandemien har vi heller ikkje i sommar alle dei vanlege aktivitetane på stølen. På stølsområdet, fjell og dalar i Herdalen byr på fine turruter for både store og små.