Kategoriarkiv: Nyhende

Tidleg til støls i år!

I år kom dei første ”Dale-geitene” til støls 11. juni, og sidan 20. juni er det i alt  kring 370 geit som blir mjølka i fellesfjøsen. Såleis går seterdrifta sin vante gang.

På grunn av pandemien har vi heller ikkje i sommar alle dei vanlege aktivitetane på stølen. På stølsområdet, fjell og dalar i Herdalen byr på fine turruter for både store og små.

Første tur til kveldsbeite i år, Dronningruta!

På grunn av pandemien har vi ikkje dei vanlege aktivitetane på Herdalssetra i år. Men seterdrifta går sin vante gang og vi vonar å halde Kaffistova opa dagleg 12.00 -16.00 fram til midt i august. Dei første geitene kom til støls 18. juni og og sidan har fleire dyr slutta seg til flokken som får nyte beita i Herdalen i år. Denne sommaren tel buskapen med mjølkegeit over 380! I tillegg skaper ein liten flokk kje ”liv og røre”, til glede for både små og store som vitjar setra.