Tenk klima

Transport og anna energiforbruk har store konsekvensar for klimaet – og dermed naturen og miljøet som omgir oss.

Vi kan alle gjere vårt for å endre/snu utviklinga!

Meir informasjon om klimautfordringane, klimakvotar m.m. finn du på www.sft.no, www.minkvote.no , www.gronnhverdag.no og www.utviklingsfondet.no

Verksemda vår har avgjeve ”klimaløftet” – og dei måla som ligg i dette samsvarar med dei måla vi har for drifta og dei haldningane vi formidlar gjennom produkta våre. Sjå: www.klimaloftet.no

Vi nyttar mest mogeleg energi frå fornybare kjelder, m.a. straum med opphavsgaranti – og vi kjøper klimakvoter for den ikkje-fornybare energien vi nyttar i drifta (t.d. til motorkøyrety og reiser).